Chương trình phối hợp giữa ACCA và trường đại học Oxford Brookes không chỉ hỗ trợ sinh viên có cơ hội sở hữu văn bằng nghề nghiệp danh tiếng ACCA mà còn nhận được văn bằng cử nhân Kế toán Ứng Dụng do trường Đại học Oxford Brookes cấp, giúp họ nâng cao kỹ năng, đáp ứng nhu cầu chuyên môn trên toàn thế giới, từ đó mở ra con đường phát triển nghề nghiệp rộng lớn hơn và cơ hội việc làm không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên các quốc gia khác. Theo học chương trình, sinh viên sẽ nhận được hỗ trợ dịch vụ 24/7 dành cho học viên ACCA cũng như cũng như các tài liệu đào tạo luôn được cập nhật những tình huống thực tế của doanh nghiệp trên toàn thế giới.