“Có 1 tuần tìm hiểu chọn ngành phù hợp với tính cách, triển vọng nghề nghiệp, tuy nhiên cuối cùng quyết định cho con học chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng, bởi thời gian học chỉ mất 3 năm, chương trình đào tạo tập trung chuyên môn, kỹ năng nghề. Con ra trường vừa có bằng Cử nhân do trường ĐH Oxford Brookes và bằng nghề nghiệp do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) cấp. Sau này con có thể làm trong các hãng kiểm toán quốc tế đối tác của nhà trường như BDO, KPMG…với các vị trí như kiểm toán viên, tư vấn thuế hay tư vấn doanh nghiệp hoặc con có thể lựa chọn làm trong phòng tài chính khách sạn quốc tế, doanh nghiệp FDI”.