Mong muốn lớn nhất của gia đình là chọn một ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh để sau này ra trường con vừa có chuyên môn vừa có ngoại ngữ. Việc chọn học về kế toán – kiểm toán bời vì đây là ngành học mang lại cơ hội việc làm cao và giúp quản lý tài chính tốt hơn.