Lần đầu tiên nghe tới một chương trình đai học đào tạo chỉ mất 3 năm và có tên “ứng dụng” khiến tôi đã tò mò tìm hiểu về chương trình. Sau khi xem xét 14 môn học trong toàn bộ chương trình, tôi yên tâm cho con học bới là một người trong nghề nên tôi thấy được tính ứng dụng thực tiễn của nội dung học