Năm 2016, mình đỗ vào ngành hot hệ chính quy của một trường Đại học hàng đầu Việt Nam nhưng mình và gia đình vẫn quyết định lựa chọn chương trình OBU. Mình chưa bao giờ cảm thấy ân hận về lựa chọn của mình vì ước mở của mình là trở thành một kiểm toán viên. Trong quá trình học mình nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và tận tâm của văn phòng SunwayHANU cũng như của các thầy cô, nhà trường.