Khi học cấp 3, mình rất thích nghề kiểm toán. Tuy vậy các trường đại học trong nước ngành này còn khá mới mẻ và không được đào tạo chuyên sâu. Khi biết đến chương trình học OBU/ACCA, mình thấy đây là cơ hội rất tốt để nhận được tấm bằng kế toán kiểm toán quốc tế mà không cần phải đi du học. Vì vậy mình đã không ngần ngại thử sức và quyết định lựa chọn OBU làm con đường học tập của mình.