Chương trình học OBU tại trường Đại học Hà Nội rất hay và thiết thực. Ở đây mình được học bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, được học các môn rất đa dạng từ kế toán, kiểm toán tới luật thuế. Đồng thời mình còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng mềm. Mình cảm thấy may mắn khi lựa chọn chương trình này.