Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2018 – một trong những hoạt động ý nghĩa của mùa hè do Văn phòng SunwayHANU tổ chức....