Ngày 5/9 vừa qua, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Ngày hội tân sinh viên Fresher Fiesta 2018 với các hoạt động vui chơi,...