Hội thảo tuyển sinh 2019: AIM HIGHER, DREAM BIGGER của Sunway HANU diễn ra vào ngày 13/7/2019 tại trường Đại học Hà Nội. Mở đầu...