Thứ 7, ngày 30/7 tới đây, VP SunwayHANU (trực thuộc trường ĐH Hà Nội) tổ chức hội thảo tư vấn chương trình Cử nhân Kế...