Mỗi bước đi của tuổi trẻ đều mang 1 dấu ấn riêng. Những dự định và mong ước cho tương lai sẽ luôn là động...