Danh sách trúng tuyển tại đây. Những thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vào Trường Đại học Hà Nội (NHF) hệ chính...