Cơ hội tuyển thẳng Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 142/TB-ĐHHNHà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

1. Thông báo xét tuyển thẳng Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU):

– Căn cứ vào quyết định số 2500/ QĐ-ĐHHN về việc cho phép thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc);

– Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc) ngày 07/09/2018;

– Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Tổ chức giáo dục Sunway TES, Malaysia ngày 26/10/2018;

– Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) của trường Đại học Hà Nội năm 2020;

Trường Đại học Hà Nội thông báo thi tuyển học bổng năm 2020 đối với học sinh, sinh viên đăng ký học chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU), cụ thể như sau:

2. Đối tượng tuyển thẳng:

Học sinh, sinh viên đạt một trong các điều kiện:
a. Thí sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quận trở lên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh;
b. Thí sinh đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia;
c. Học sinh là thành viên đội tuyển quốc gia, tỉnh, thành phố có kết quả học tập 3 năm cấp 3 loại khá/giỏi, hạnh kiểm tốt;
d. Học sinh các trường THPT trên toàn quốc có kết quả học tập 3 năm cấp 3 loại khá/giỏi, hạnh kiểm tốt và có điểm IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 550 quốc tế trở lên.
Các sinh viên được tuyển thẳng có quyền đặc cách vào vòng phỏng vấn Học bổng.

3. Bảo lưu chế độ tuyển thẳng:

Thí sinh đạt giải kỳ thi chọn HSG quốc gia, đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu để hưởng chế độ tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) sau khi tốt nghiệp THPT theo quy định của Đại học Hà Nội tại năm thí sinh đạt giải.

4. Hồ sơ xét tuyển:

Hồ sơ xét tuyển gồm:

(1) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu chung

(2) Một bài luận được viết trên giấy A4, trình bày lý do muốn học tại trường Đại học Hà Nội; mối quan tâm đến ngành Cử nhân Kế toán Ứng dụng; mục tiêu học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân;

(3) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

(4) Hai ảnh chân dung cỡ 4×6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 06 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên trường vào mặt sau tấm ảnh)

5. Chỉ tiêu tuyển thẳng: 20

6. Thời gian xét tuyển và phương thức nộp hồ sơ

a. Thời gian xét tuyển

  • Công bố kết quả và thủ tục nhập học: 09/2020

Chú ý: Thí sinh trúng tuyển thẳng đã được thông báo kết quả dựa vào kết quả học tập bậc THPT không đến làm thủ tục nhập học sẽ bị hủy kết quả.

b. Phương thức nộp hồ sơ

  • Thí sinh xét tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ: Văn phòng SunwayHANU – Phòng 204 nhà B, Đại học Hà Nội – Km 9, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; hoặc
  • Nộp hồ sơ qua email, thí sinh scan toàn bộ hồ sơ và gửi về hòm thư  obu@hanu.edu.vn. Tiêu đề thư ghi rõ: Tuyển thẳng OBU 2020 _ Tên thí sinh

7. Đơn vị liên hệ tuyển sinh:

Trường Đại học Hà Nội giao Văn phòng SunwayHANU trực tiếp thu nhận hồ sơ, giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển sinh và thi học bổng năm 2020 theo Thông báo này.