Theo báo cáo của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), 89% người tham gia cuộc khảo sát cho rằng kỹ năng số...