1. Hành trình xa vạn dặm đều bắt nguồn từ những bước đi nhỏ bé đầu tiên. Vậy là chỉ còn chưa đầy một tháng...