Tag: cu nhan ke toan ung dung

Lịch thi CBE chương trình OBU/ACCA

Văn phòng SunwayHANU trân trọng thông báo lịch thi trên máy tính (CBE) chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng do ĐH Oxford Brookes...

FAQ

ACCA là gì và tại sao học ACCA lại lấy bằng Cử nhân kế toán ứng dụng? ACCA là văn bằng hành nghề kế toán,...