Chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng (ACCA/OBU)

Là chương trình đào tạo hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội, Đại học Oxford Brookes (Anh quốc) và Sunway TES (Malaysia), chuyên sâu ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, được đánh giá cao và công nhận toàn cầu.

Nhận 2 bằng Quốc tế trong 1 chương trình học

Bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của trường Oxford Brookes (trường Top Anh Quốc) Văn bằng Nâng cao về Kế toán và Kinh doanh do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) cấp.

Năm cuối du học tại trường Sunway TES (Malaysia) với học phí không đổi

Đảm bảo cơ hội việc làm tại các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới sau khi tốt nghiệp

Học phí cho 3 năm học: 165.550.000 (đóng theo từng kỳ)

Chương trình học có tính ứng dụng cao, được cập nhật liên tục