Author: Tuan Nguyen

Cẩm nang dành cho tân sinh viên

1.Group cho sinh viên 1.1. Dành cho sinh viên HANU nói chung: 3 group chính của sinh viên HANU là: HANU internship & job (chuyên...