Sinh viên OBU 05 trong ngày hội tân sinh viên - Fresher Fiesta | Sunway HANU

facebook

 

twister

 

mail

 

printer

 

groups

livemessage

Văn phòng đào tạo Sunway-Hanu

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG LIÊN KẾT VỚI ĐH OXFORD BROOKES ANH QUỐC (OBU)

  • Nhận ngay 02 bằng cử nhân quốc tế sau 03 năm học
  • Đảm bảo cơ hội việc làm tại 5 hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới sau tốt nghiệp
  • Chương trình học theo quy chuẩn quốc tế với sự hướng dẫn của các giảng viên hàng đầu
  • Liên hệ: 096 423 3653 / 0243.554.4243
     Tel: 096 423 3653 / 04.3554.4243

Sinh viên OBU 05 trong ngày hội tân sinh viên - Fresher Fiesta

Ngày 12/9/2017 Đoàn thanh niên trường Đại học Hà Nội phối hợp với 16 khoa và 3 văn phòng phụ trách đào tạo các chương trình chính quy quốc tế (Sunway HANU, Latrobe và IMC Krems) tổ chức sự kiện "Ngày hội tân sinh viên - Fresher Fiesta 2017"