Sunway - Tin tức | Sunway HANU

facebook

 

twister

 

mail

 

printer

 

groups

Văn phòng đào tạo Sunway-Hanu

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG LIÊN KẾT VỚI ĐH OXFORD BROOKES ANH QUỐC (OBU)

  • Nhận ngay 02 bằng cử nhân quốc tế sau 03 năm học
  • Đảm bảo cơ hội việc làm tại 5 hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới sau tốt nghiệp
  • Chương trình học theo quy chuẩn quốc tế với sự hướng dẫn của các giảng viên hàng đầu
  • Liên hệ: 096 423 3653 / 04.3554.4243
     Tel: 096 423 3653 / 04.3554.4243

Khai giảng chương trình Phân tích tài chính Mỹ CFA và kế toán - kiểm toán quốc tế ACCA

Văn phòng SunwayHANU thông báo khai giảng các khóa học chuyên nghiệp để lấy các văn bằng nghề nghiệp quốc tế 

Xem thêm:

Sinh viên Việt Nam vô địch cuộc thi PwC Trust Builders của hãng kiểm toán hàng đầu PricewaterhouseCoopers

Phạm Thành Đạt và Nguyễn Phương Thảo, 2 sinh viên theo học ngành Cử nhân Kế toán Ứng dụng tại SunwayHANU (Trường Đại học Hà Nội) với thời gian đào tạo 03 năm do Đại hoc Oxford Brookes –Anh Quốc (OBU) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) cấp bằng.
 

Xem thêm:

Thông báo tuyển thẳng và học bổng toàn phần ngành Cử nhân Kế toán Ứng dụng năm 2017

Ngành Cử nhân Kế toán Ứng dụng do Đại học Oxford Brookes (UK) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh ACCA cấp bằng với thời gian đào tạo 03 năm trong đó có 06 tháng học tiếng Anh dự bị và 2.5 năm chuyên ngành đồng thời đảm bảo Cơ hội việc làm tại 05 hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới (Malaysia). Thông tin về học bổng và tuyển thẳng năm 2017 cụ thể như sau: 

Xem thêm:

Đại học Hà Nội thông báo tuyển thẳng ngành Cử nhân Kế toán Ứng dụng ĐH Oxford Brookes (Anh quốc) năm 2017

 

Xem thêm:

Đại học Hà Nội Thông báo cuộc thi học bổng toàn phần ngành Cử nhân Kế toán Ứng dụng ĐH Oxford Brookes (Anh quốc) năm 2017

Đại học Hà Nội Thông báo cuộc thi học bổng toán phần ngành Cử nhân Kế toán Ứng dụng ĐH Oxford Brookes (Anh quốc) năm 2017

 

Xem thêm: