Tin tức | Sunway HANU

facebook

 

twister

 

mail

 

printer

 

groups

livemessage

Văn phòng đào tạo Sunway-Hanu

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG LIÊN KẾT VỚI ĐH OXFORD BROOKES ANH QUỐC (OBU)

  • Nhận ngay 02 bằng cử nhân quốc tế sau 03 năm học
  • Đảm bảo cơ hội việc làm tại 5 hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới sau tốt nghiệp
  • Chương trình học theo quy chuẩn quốc tế với sự hướng dẫn của các giảng viên hàng đầu
  • Liên hệ: 096 423 3653 / 0243.554.4243
     Tel: 096 423 3653 / 04.3554.4243

Đại học Hà Nội xét tuyển 50 chỉ tiêu cử nhân Kế toán ứng dụng

Năm 2018, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh 50 chỉ tiêu cử nhân Kế toán ứng dụng theo phương thức xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển chia làm ba lần, đợt một từ nay đến ngày 11/8, đợt hai đến ngày 3/9 và đợt 3 đến ngày 21/10.

Xem thêm:

Cuộc thi nhiếp ảnh Người lạ ơi Quẩy Tết trọn niềm vui


Xem thêm:

Thông báo thi tuyển học bổng năm 2018 Chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng Đại học Oxford Brookes, kết hợp văn bằng Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 354 /TB-ĐHHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO THI TUYỂN HỌC BỔNG

Chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng Đại học Oxford Brookes, kết hợp văn bằng Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

- Căn cứ vào quyết định số 2500/ QĐ-ĐHHN về việc cho phép thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kế toán ứng dụng giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc);

Xem thêm:

Thông báo tuyển sinh năm 2018 Chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng Đại học Oxford Brookes, kết hợp văn bằng Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 353/TB-ĐHHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng Đại học Oxford Brookes,

kết hợp văn bằng hành nghề Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

- Căn cứ vào quyết định số 2500/ QĐ-ĐHHN về việc cho phép thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kế toán ứng dụng giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc);

Xem thêm:

Cuộc thi ảnh "Sunway HANU trong tôi'' chào xuân 2018

 

Xem thêm: