FIA | Sunway HANU

facebook

 

twister

 

mail

 

printer

 

groups

livemessage

Văn phòng đào tạo Sunway-Hanu

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG LIÊN KẾT VỚI ĐH OXFORD BROOKES ANH QUỐC (OBU)

 • Nhận ngay 02 bằng cử nhân quốc tế sau 03 năm học
 • Đảm bảo cơ hội việc làm tại 5 hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới sau tốt nghiệp
 • Chương trình học theo quy chuẩn quốc tế với sự hướng dẫn của các giảng viên hàng đầu
 • Liên hệ: 096 423 3653 / 0243.554.4243
   Tel: 096 423 3653 / 04.3554.4243

Chi tiết khóa học FIA

Chương trình FIA được chia nhỏ làm 4 cấp độ (tổng cộng 9 môn học) và nhiều cách tiếp cận, ứng với đó bạn sẽ được cấp các giấy chứng nhận riêng, tùy theo cách thức học và thi của mỗi người. Các cấp độ này là không phụ thuộc vào nhau và có thể lấy một cách độc lập mà không cần theo thứ tự.

Cấu trúc và nội dung khoá học đối với từng chứng chỉ:

 • Chứng chỉ sơ cấp về kế toán và quản trị tài chính
  • (FA1) Hạch toán giao dịch tài chính
  • (MA1) Thông tin sử dụng cho quản lý
 • Chứng chỉ trung cấp về kế toán và quản trị tài chính
  • (FA2) Quản lý hồ sơ tài chính
  • (MA2) Quản lý chi phí và tài chính
 • Chứng chỉ Diploma về kế toán và kinh doanh
  • (FAB/F1) Kế toán trong kinh doanh
  • (FMA/F2) Kế toán quản trị
  • (FFA/F3) Kế toán tài chính
 • Chứng chỉ Kế toán viên Quốc tế CAT (hoàn thành các chứng chỉ trên và học thêm 2 trong 3 môn sau)
  • (FTX) Cơ bản về thuế
  • (FFM) Cơ bản về quản lý tài chính
  • (FAU) Cơ bản về kiểm toán

Để lấy được các chứng chỉ trên, bạn cần hoàn thành học phần Foundations in Professionalism (Trình độ nghiệp vụ và đạo đức), bạn có thể theo học trực tuyến hoàn toàn miễn phí giúp nâng cao hiểu biết về cách làm việc chuyên nghiệp cũng như đạo đức nghề nghiệp. Bạn có thể hoàn tất học phần này trước, hoặc sau kì thi và chỉ cần thực hiện một lần ngay cả khi bạn quyết định học tiếp để lấy các chứng chỉ khác.  

Giới thiệu về Chứng chỉ FIA

(Tổng quan) Chương trình Nền Tảng Kế Toán - Foundations in Accountancy (FIA) - là chương trình đào tạo kế toán quốc tế do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) xây dựng và cấp chứng chỉ. Chương trình FIA được thiết kế giúp học viên có thể lấy được 4 chứng chỉ trong suốt quá trình học, bao gồm:

 • Chứng chỉ sơ cấp về kế toán tài chính và kế toán quản trị
 • Chứng chỉ trung cấp về kế toán tài chính và kế toán quản trị
 • Chứng chỉ Diploma về kế toán và kinh doanh
 • Chứng chỉ chuyên viên kế toán quốc tế (CAT)

Bạn có thể chọn lựa theo học để lấy bất kỳ hoặc tất cả các chứng chỉ trên. Mỗi cấp độ lần lượt tương đương với các chương trình dự bị đại học, A level, năm đầu tiên của đại học Anh quốc và chương trình cao đẳng. Ngoài ra, trong suốt quá trình học, bạn cũng phải hoàn tất học phần Trình độ nghiệp vụ và đạo đức (Foundations in Professionalism).

Chương trình FIA sẽ mang đến cho bạn cơ hội để tiếp cận văn bằng ACCA một cách tốt hơn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng thông qua việc cho phép các cá nhân lựa chọn các chứng chỉ khác nhau để phát triển những kiến thức về chuyên môn và các kỹ năng thực tiễn cần thiết để đảm nhận vai trò nhân viên kế toán. Ngay sau khi hoàn thành chương trình Nền tảng Kế toán FIA, bạn có thể chọn lựa đi làm ngay hoặc theo học tiếp lên chương trình học ACCA.

(Đối tượng của chương trình) Chứng chỉ này phù hợp cho tất cả các bạn vừa tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc đang làm việc trong các vị trí hỗ trợ kế toán tìm kiếm chứng chỉ nền tảng trong ngành nghề kế toán tài chính.

(Yêu cầu đầu vào) Chương trình không yêu cầu bằng cấp đầu vào khi bắt đầu học chương trình này. Tuy nhiên, một nền tảng tiếng Anh vững sẽ giúp bạn có thể theo học chương trình tốt hơn. Bạn có thể làm bài kiểm tra trực tuyến tự đánh giá hai môn toán và tiếng Anh trên trên trang web của ACCA để chắc chắn mình đã sẵn sàng theo học FIA.

(Công việc đầu ra) Tùy theo cấp độ chứng chỉ mà bạn theo học, bạn có thể làm thư ký kế toán sơ cấp, kế toán viên tập sự, người giữ sổ sách kế toán hoặc phụ trách kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

(Hình thức thi) Bạn sẽ làm bài thi trên máy tính (CBEs) với 7 môn thi đầu tiên. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể đăng kí thi vào bất cứ thời gian nào trong năm và cũng không có quy định mỗi kỳ được thi tối đa bao nhiêu môn. Tất cả là do bạn quyết định. Với 2 môn thi tự chọn, bạn sẽ đăng ký làm bài thi trên giấy (PBEs) vào tháng 6 hoặc tháng 12 hàng năm.