Chi tiết khóa học CFA | Sunway HANU

facebook

 

twister

 

mail

 

printer

 

groups

livemessage

Văn phòng đào tạo Sunway-Hanu

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG LIÊN KẾT VỚI ĐH OXFORD BROOKES ANH QUỐC (OBU)

  • Nhận ngay 02 bằng cử nhân quốc tế sau 03 năm học
  • Đảm bảo cơ hội việc làm tại 5 hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới sau tốt nghiệp
  • Chương trình học theo quy chuẩn quốc tế với sự hướng dẫn của các giảng viên hàng đầu
  • Liên hệ: 096 423 3653 / 0243.554.4243
     Tel: 096 423 3653 / 04.3554.4243

Chi tiết khóa học CFA

CÁC CẤP ĐỘ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Chương trình CFA được chia thành ba cấp độ, mỗi cấp độ cao hơn được xây dựng dựa trên cấp độ trước đó và được kiểm tra bằng một kì thi sáu giờ được tổ chức trong 1 ngày.Các thí sinh phải vượt qua lần lựơt các kì thi để tiến tới mức độ cao hơn, nhưng nếu chưa vượt qua thì thí sinh có thể thi lại vào các đợt sau.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  • Chương trình giảng dạy CFA được đưa ra từ phản ánh lý thuyết hiện hành trong ngành nghề đầu tư và thực hành đặc biệt là về định giá tài sản và quản lý danh mục đầu tư. Mục đích chính của chương trình CFA là cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên tắc quản lý đầu tư toàn cầu.

 CÁC CHỦ ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  • Môn học và các kỳ thi không còn ở mức độ cơ bản và mang tính giới thiệu, mà được thiết kế cho những người đang chuẩn bị làm việc trong môi trường có độ chuyên nghiệp cao. Các môn học của chương trình CFA được chia theo từng phần chính bao gồm:

1. Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (Ethics) 

2. Phương pháp phân tích định lượng (Quantitative Analysis) 

3. Phân tích báo cáo tài chính (Financial Reporting Analysis) 

4. Kinh tế học (Economics) 

5. Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance) 

6. Đầu tư cổ phiếu (Equity) 

7. Đầu tư trái phiếu (Fixed Income Instruments)

8. Các công cụ phái sinh (Derivatives)

9. Các loại hình đầu tư khác (Alternative Investments)

10. Quản lý danh mục đầu tư (Portfolio Management)