Chi tiết khóa học ACCA | Sunway HANU

facebook

 

twister

 

mail

 

printer

 

groups

livemessage

Văn phòng đào tạo Sunway-Hanu

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG LIÊN KẾT VỚI ĐH OXFORD BROOKES ANH QUỐC (OBU)

 • Nhận ngay 02 bằng cử nhân quốc tế sau 03 năm học
 • Đảm bảo cơ hội việc làm tại 5 hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới sau tốt nghiệp
 • Chương trình học theo quy chuẩn quốc tế với sự hướng dẫn của các giảng viên hàng đầu
 • Liên hệ: 096 423 3653 / 0243.554.4243
   Tel: 096 423 3653 / 04.3554.4243

Chi tiết khóa học ACCA

Để đạt được văn bằng ACCA, bạn cần hoàn tất các môn thi, môn học Đạo đức Nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc thực tế. Tổng cộng có 14 môn bạn cần hoàn tất, trong đó có 09 môn ở cấp độ cơ bản và 05 môn ở cấp độ chuyên ngành. 09 môn đầu tiên có thể được miễn giảm tùy theo bằng cấp, chứng chỉ mà bạn đã có. 

Cấp độ Cơ bản (bao gồm 9 môn)

Module 1: Các môn Kiến thức

 • F1     Kế toán trong kinh doanh(Accountant in Business)
 • F2     Kế toán quản trị   (Management Accounting)
 • F3     Kế toán tài chính(Financial Accounting)

Module 2: Các môn Kỹ năng

 • F4     Luật doanh nghiệp (Việt Nam) (Corporate and Business Law) 
 • F5     Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh (Performance Management) 
 • F6     Thuế (Việt Nam) (Taxation) 
 • F7     Báo cáo tài chính (Financial Reporting) 
 • F8     Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm (Audit and Assurance) 
 • F9     Quản trị tài chính (Financial Management) 

Cấp độ Chuyên nghiệp (bao gồm 5 môn)

 • P1     Quản trị doanh nghiệp, Rủi ro và Đạo đức kinh doanh (Governance, Risk and Ethics) 
 • P2     Lập báo cáo tài chính cấp tập đoàn (Corporate Reporting) 
 • P3     Phân tích kinh doanh (Business Analysis)
 • P4   Quản trị tài chính nâng cao (Advanced Financial Management)
 • P5   Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh nâng cao (Advanced Performance Management) 
 • P6     Thuế nâng cao (Advanced Taxation)
 • P7     Kiểm toán và các dịch vụ bảo đảmnâng cao (Audit and Assurance)